Φωτογραφιες

Παρακάτω μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τον ξενώνα

Χρησιμα Τηλεφωνα

  • Αριθμός κλήσης Κόνιτσας ................... 26550
  • Κέντρο Υγείας: ......................... 22222, 23111
  • Πυροσβεστική Υπηρεσία: ..................... 24002
  • Ταχυδρομείο ........................................... 22216
  • Κ.Τ.Ε.Λ. ..................................................... 22214
  • Ταξί ............................................. 22471, 22500
  • Βιβλιοθήκη .............................................. 22298
  • Δημαρχείο ............................................... 22191